Heeft u al een blusdeken in huis? Meer!

Arrow up
Arrow down

Disclaimer voor www.fero-brandbeveiliging.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.fero-brandbeveiliging.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fero Brandbeveiliging. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fero Brandbeveiliging is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fero Brandbeveiliging.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fero Brandbeveiliging te mogen claimen of te veronderstellen.

Fero Brandbeveiliging streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geld ook voor de antwoorden van de Chatbot.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fero Brandbeveiliging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Informatie verstrekt door de AI Chatbot zou soms foute antwoorden kunnen geven, derhalve zijn die uitspraken niet bindend.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fero-brandbeveiliging.nl op deze pagina.

*Chatbot

Deze chatbot is ontworpen om te helpen bij het beantwoorden van uw vragen en het bieden van informatie. Hoewel we ons best doen om nauwkeurige en nuttige antwoorden te geven, is deze chatbot niet perfect en kan het antwoorden geven die onjuist of onvolledig zijn. We raden u aan om de antwoorden die u van deze chatbot ontvangt te verifiëren en te controleren voordat u beslissingen neemt op basis van deze antwoorden. Houd er rekening mee dat deze chatbot geen vervanging is voor professioneel advies en dat u altijd een gekwalificeerde professional moet raadplegen voordat u belangrijke beslissingen neemt.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.