Paard in de wei en brandblusser

FAQ ofwel frequently asked questions is iets waar wij als brandbeveiliger dagelijks mee te maken hebben. We zullen op deze pagina trachten om op alle meestvoorkomende vragen een antwoord te geven. Zit het antwoord op uw vraag er niet bij, neem dan Contact met ons op.

Hoe werkt een brandblusser?

Een brandblusser is een cilinder met daarin een blusstof en een drijfgas. Als men het knijpventiel bedient, wordt het blusmiddel onder druk van het drijfgas door de stijgbuis en daarna door de slang en nozzle naar buiten gestuwd. Door op de vuurhaard te richten en het knijpventiel te bedienen kan men dan een brand bestrijden.

De gebruiksaanwijzing staat ook op het etiket:

 1. borgpin uittrekken
 2. slang richten
 3. knijpventiel indrukken

 

 

 

preview

Zie verder ook dit artikel:

meer over poederblussers

 

Is een brandblusapparaat verplicht?

Alleen voor particulieren is een blusser niet verplicht tenzij de verzekering daarom vraagt. Dit zou zo kunnen zijn wanneer uw huis bijvoorbeeld een rieten dak heeft of er een houtkachel in de pas ingerichte "mancave" staat. Check dit in de voorwaarden van uw brandverzekering.

Voor bedrijven geldt kortweg dat dit verplicht is. Zie hiervoor: Het bouwbesluit, de Arbo-wet, verzekeringseisen, Branche eisen, ISO en VCA eisen, gemeentelijke bepalingen etc.

Welke blusser moet ik hebben?

De keuze van het type hangt af van de toepassing. Waar komt het apparaat te hangen en wat zijn de meest voorkomende stoffen daar in de buurt.

In een kantoorsituatie zal veelal een schuimblusser voldoende zijn maar bij een tankstation zal buiten bij de pompen een poederblusser meer tot zijn recht komen. Een co2 of koolzuursneeuwblusser is dan bijvoorbeeld weer goed te gebruiken voor dure, complexe en/of onder spanning staande machines of computers. Verder zijn er ook de speciale blussers zoals de vetblusser, de metaalbrandenblusser en de speciale lithiumblusser. Laat u voor aanschaf eerst goed voorlichten.

 

Hoeveel brand blustoestellen moet ik hebben?

Het aantal te plaatsen bluseenheden hangt af van: de gebruiksfunctie, het vloeroppervlak, compartimentering, verdiepingen en indeling. E.e.a. wordt beschreven in de nen 4001.

Zo kan men in een bedrijfspand verschillende gebruiksfuncties hebben zoals: lichte industrie(de productiehal), kantoorfunctie(de kantoorafdeling) en de kantine. Hierdoor kunnen er per afdeling andere eisen worden gesteld aan het aantal benodigde draagbare blustoestellen. Ook wordt rekening gehouden met eventuele reeds aanwezige vaste blusmiddelen zoals de brandslanghaspels die ook meetellen als een bluseenheid. Bij een goed brandbeveiligingsbedrijf zijn de vertegenwoordigers en monteurs ook opgeleid als projecteringsdeskundige conform de nen 4001.

Waar moet ik blussers plaatsen?

Dit plaatsen gebeurt in combinatie met de nen 4001(zie: Hoeveel blussers moet ik hebben?) en gezond verstand. De blussers worden op logische, snel bereikbare plekken opgehangen. We hanteren ook vaak de 20 meter regel. Is de blusser binnen 20 meter te bereiken?, waardoor er bijvoorbeeld in een lange gang om de 40 meter een blustoestel dient te hangen. De blussers worden zo opgehangen dat iedereen ze makkelijk van de beugel kan tillen maar wel zo hoog dat kleine kindertjes er niet bij kunnen. De blusmiddelen dienen ook middels een pictogram te worden aangeduid. men moet, waar men ook staat in een bedrijf, het blusmiddel kunnen vinden.

Zie verder ook de vraag over pictogrammen.

Waar kan ik het beste een brandblusser kopen?

Er is tegenwoordig een enorm aanbod van blustoestellen. Als leek, maar ook als u er wel iets van weet, kan het zijn dat u door de bomen het bos niet meer ziet.

Laat u voorlichten door een erkend brandbeveiligingbedrijf, vraag desnoods meerdere offertes aan en verdiep u in de materie. Verzeker uzelf ervan dat u geen "kat in de zak" op het internet koopt of dat u zich niet verleiden door een aanbieding bij de bouwmarkt of Zweedse meubelzaak. "Alle waar naar zijn geld" zegt men weleens en dat is zeker waar voor het huidige aanbod. Een goed brandbeveiligingbedrijf verkoopt ook kwalitatief goede blussers tegen scherpe prijzen. Zij adviseren hierin, plaatsen de apparaten gelijk op de goede plekken en durven daar ook nog garantie op te geven. U kan met zo'n bedrijf dan ook gelijk het periodieke onderhoud afspreken.

Bij Fero zijn deze zaken vanzelfsprekend.

Wat kun je ermee blussen?

Een draagbaar blustoestel of klein blusmiddel of blusapparaat is bedoeld voor de beginnende brand. Met een brandblusser bent u nog geen brandweerman. Dus breng uzelf nooit in gevaar als u een bluspoging wilt doen maar bel eerst de brandweer. Een blusser spuit maar zo'n 25 seconden voordat hij leeg is. Toch kan een geoefend iemand daar best veel mee blussen. Het blust in ieder geval vele malen beter dan een emmertje water of een natte theedoek. Er worden dan ook jaarlijks duizenden beginnende branden succesvol geblust met een blusser.

Op het etiket van de blusser staan bij de brandklasse aanduidingen(de letters A,B.C,D en/of F) ook een getal. Hoe hoger dat getal, hoe hoger het blusvermogen voor die brandklasse.

Zie verder ook de vraag over brandklassen.

Moeten de blusmiddelen aangeduid worden?

Ja, zowel in het bouwbesluit als in de ARBO-wet wordt het aanduiden van veiligheidsmiddelen verplicht gesteld.

Ook op de bordjes of stickers, met symbolen waarmee die middelen worden aangeduid, zijn normeringen van toepassing. Uitgangspunt is dat ieder veiligheidsmiddel altijd door een ieder te vinden is.

Al naargelang de situatie valt er te kiezen uit:

 1. platte bordjes
 2. haakse borjes
 3. panoramische bordjes
 4. combibordjes
 5. photoluminiscerend
 6. verschillende maten

 

Hoelang gaat een brandblusser mee?

De maximale levensduur van een brandblusser is 20 jaar. Hierna moet hij afgekeurd en afgevoerd worden.

Omdat brandblusser(relatief) goedkoper zijn geworden en arbeid duurder kan het zijn dat het goedkoper is om te vervangen bij een verplichte revisie dan deze te laten uitvoeren.

Schuimblussers worden om de 5 jaar gevuld en poederblussers en co2 blussers* om de 10 jaar.

*Co2 blussers moeten ook na 10 jaar onder toezicht van stoomwezen afgeperst worden. Dit is duur waardoor ook deze blussers na 10 jaar vervangen worden.

Wat zijn brandklassen?

Een brandklasse is een indeling van een brand op de soort brand. Dit wordt aangeduid met letters.

Brandklasse A is een brand in vaste stoffen zoals hout, papier, textiel et.

Brandklasse B is een brand van vloeistoffen zoals benzine, diesel, alcohol etc.

Brandklasse C is een brand van Gas zoals propaan, aardgas etc.

Brandklasse D is een brand in brandbare metalen zoals magnesium, aluminium,zirkonium, kalium, lithium etc.

Brandklasse E was een aanduiding voor elektrische branden maar wordt niet meer gebruikt; die branden zijn een combinatie van A en B.

Brandklasse F is een brand van vet en olie.

Deze branden kunnen het beste worden geblust met een blusser die geschikt is voor die branden. Men vindt die informatie op het etiket.

Op de blusser vindt men tevens een getal voor de letter met de brandklasse aanduiding. Hoe hoger dat getal hoe hoger het blusvermogen.

Wat kan ik zelf doen aan het goed functioneren van blussers en haspels?

Loop 1 x per maand alle blusmiddelen na en kijk:

 • of ze nog verzegeld zijn,
 • de metertjes nog in het groen staan,
 • of ze niet ontbreken of verplaatst zijn,
 • of de keuringstickers nog geldig zijn,
 • of de apparaten goed zichtbaar en bereikbaar zijn,
 • weten nieuwe medewerkers waar de apparaten zijn en hoe ze die moeten gebruiken?

preview

Waarom moeten brandblussers en brandslang haspels gekeurd worden?

Alle apparaten, dus ook blusmiddelen, kunnen mankementen vertonen. Ze kunnen slijten, roesten, lekken, zonder uw medeweten gebruikt en weer teruggehangen worden en daardoor niet of slecht functioneren als ze echt nodig zijn. Het is belangrijk om op veiligheidsmiddelen te kunnen vertrouwen omdat er levens mee gered kunnen worden en om verdere schade te beperken. Met goed periodiek onderhoud door een erkend bedrijf heeft u een zorg minder en voldoet u aan alle eisen.

Waaruit bestaat het keuren van blusmiddelen?

Bij het keuren van brandblussers let men o.a. op:

 • zijn er geen beschadigingen,
 • is het etiket leesbaar,
 • is de druk in de romp goed,
 • is de drukpatroon goed van gewicht,
 • is de slang open,
 • het pistool of knijpventiel bedienbaar,
 • sluit alles goed af,
 • zijn er geen lekkages.
 • etc.

Bij een haspel kijkt men o.a. naar:

 • is de slang makkelijk af te rollen,
 • klopt de opgegeven lengte en is deze nog steeds voldoende voor deze ruimte,
 • is de slang in goede conditie, niet poreus, knikken of gaatjes,
 • Is de opbrengst goed(het aantal liters per minuut),
 • kan men een gebonden en een nevelstraal maken,
 • lekt er nergens water.
 • etc.

De voorschriften voor de juiste manier van controleren staan in de NEN normen en de onderhoudsvoorschriften van de leverancier. De NEN voor brandblussers is de 2559 en voor haspels de 671-3

Er zit een verzegeling op mijn haspel, waar is dat voor?

In het kader van de legionellapreventie moeten alle hoofdafsluiters van haspels verzegeld worden. Dit staat in het Waterwerkblad WB 4.5A.

Verder is een brandslanghaspel ontworpen om gebruikt te worden en goed te functioneren bij brand.

Hij is niet geschikt voor dagelijks gebruik als b.v. schoonmaakmiddel. Hij slijt dan onnodig snel en bovendien worden ze vaak onzorgvuldig weer terug opgerold waardoor ze in geval van nood in de knoop kunnen raken.

preview

Hoe weet ik welk keuringsbedrijf goed is?

Er zijn veel goede brandbeveiligings bedrijven in Nederland maar er kunnen er altijd een paar minder serieuze tussen zitten. Hoe kunt u er toch achter komen of u met een bonafide bedrijf te maken heeft? Hieronder een aantal punten waar u op kan letten bij uw keuze:

 • Is het bedrijf erkend? Een goede brandbeveiliger heeft een erkenning van KIWA/NCP of CIBV. Op de websites van deze certificatie instellingen kunt u een bedrijf natrekken.
 • Zijn de monteurs gediplomeerd? Een monteur moet kunnen aantonen dat hij of zij in het bezit is van een REOB diploma.
 • Wat zeggen de Google reviews over een bedrijf?
 • Van wie kreeg u een aanbeveling voor een bedrijf?
 • Vraag diverse offertes aan en vraag ook door om eventuele verborgen kosten te weten te komen.
 • Vertrouw op uw gevoel; als het te mooi is om waar te zijn dan is het waarschijnlijk niet waar!
 • Pluis het contract door; kunt u makkelijk opzeggen?
 • Neem een brandbeveiliger bij u in de buurt. Er zijn tegenwoordig veel kleinere brandbeveiligingsbedrijven in Nederland die hun werk minstens zo goed doen als de grotere bekende bedrijven en vaak tegen lagere kosten.
 • Bestudeer de website! Een goed bedrijf is transparant en geeft informatie; dus ook op de website.

KIWA NCP

Mijn vraag staat er niet bij!

Stuur ons een mailtje met uw vragen en wij zullen die z.s.m. beantwoorden en tevens in deze rubriek plaatsen.

Moeten verbandtrommels gekeurd worden?

Een verbandtrommel moet compleet zijn en de middelen goed van datum.

De uiterste houdbaarheidsdatum vindt u op de meeste artikelen in de trommel. U ziet een datum met een zandlopertje erbij; dat is de datum waarop het verloopt. De samenstelling van de vulling kunt u vinden op een bijgeleverd overzichtje. Als deze er niet bij zit kunt u dat op het internet nakijken of via deze pagina.

Het up to date houden van een verbanddoos kan een tijdrovend klusje zijn welke u bij veel brandbeveiligers kunt uitbesteden. Omdat die controle in de staffel meegaat zijn de controle kosten vaak laag.

Wat kan ik doen om brand te voorkomen?

Brandpreventie is iets waar u zelf de grootste rol in kan spelen. Het draait allemaal om anticipatie. Waar zou brand kunnen ontstaan en hoe? Maak voor uzelf een checklist met bijvoorbeeld de volgende punten:

 • Is de elektrische installatie en apparatuur veilig?
 • Is het pand brandveilig gebouwd of verbouwd?
 • Worden de diverse apparaten(telefoons, tablets, laptops, fietsen, auto's en heftrucks) veilig opgeladen en gaat de stekker eruit wanneer u weggaat?
 • Worden apparaten van de standby functie gehaald wanneer u niet aanwezig bent?
 • Zijn er vlamdovende as- en prullenbakken in het pand?
 • Wordt open vuur vermeden(kaarsjes e.d.)?
 • Worden de C.V. installatie en andere gas verbruikende installaties regelmatig nagekeken?
 • Zijn er rookmelders en blusmiddelen in het pand?
 • Wordt er veilig gewerkt in de keuken? Loop nooit zomaar weg uit de keuken; een telefoongesprek of iemand die aan de deur komt kunnen u te lang afleiden van het kook en bak gebeuren.
 • Vervangt u regelmatig het filter van de afzuigkap? Deze wordt vet en kan dan makkelijk gaan branden.
 • Berg licht ontvlambare schoonmaakmiddelen veilig op. Dit geldt ook voor verf, thinner, terpentine, lijm etc.
 • Maakt u het filter van de wasdroger regelmatig schoon? Haal de wasdroger leeg wanneer die klaar is.
 • Heeft u nagedacht over uw vluchtmogelijkheden? Heeft u een vluchtladder in de kast?

Anticiperen dus!

preview

Is een REOB diploma hetzelfde als een REOB erkenning?

Nee, een REOB diploma geeft alleen maar aan dat de monteur met goed gevolg een opleiding tot monteur kleine blusmiddelen heeft afgerond maar betekent niet dat hij of zij voor een erkend bedrijf werkt. De REOB erkenning van het bedrijf geschiedt pas na een audit door een certificerings instelling zoals KIWA of CIBV.

Verzekeraars stellen als eis dat u de brandbeveiliging laat verzorgen door een erkend bedrijf met gediplomeerde monteurs.

 

preview

Wat betekenen die stickers allemaal op de blusapparaten, hoe moet ik die lezen?

 

Waar laat ik de oude brandblusser?

Een brandblusser is klein chemisch afval en kunt u niet zomaar bij het restafval zetten. Als particulier kunt u wellicht 1 of 2 excemplaren bij het millieupark inleveren(al dan niet tegen betaling) of u kunt ze door een gespecialiseerd bedrijf laten ophalen maar dat is duur. Een goed REOB erkend bedrijf kan u ook aanbieden om ze mee te nemen tegen een kleine vergoeding. Wanneer u bij Fero nieuwe apparaten heeft gekocht nemen wij de oude tegen kostprijs mee(€ 5,- p/st.).

 

 

 

 

 

 

Hoe vergroot ik de levensduur van een brandblusmiddel?

De levensduur van een brandblusser of het apparaat in goede conditie houden is belangrijk; u heeft ze nu eenmaal en dan is het ook fijn als ze het echt doen als ze nodig zijn en dat ze zo lang mogelijk meegaan.

Hieronder een aantal punten om de duurzaamheid te vergroten.

 1. Laat ieder jaar onderhoud plegen. De monteur heeft kennis, ervaring en de gereedschappen om de blusapparatuur in optimale conditie te houden of kan vroegtijdig mankementen ontdekken.
 2. Zorg ervoor dat de blussers of haspels op plekken hangen waar ze niet beschadigd kunnen raken door b.v. heftrucks en dergelijken.
 3. Als de kleine blusmiddelen buiten hangen of in vochtige koude ruimtes laat ze dan in beschermkasten plaatsen. Fero levert voor zowel blussers als haspel mooie beschermkasten. Voor buiten kan daar indien mogelijk ook vorst beschermende verwarmingselementen in geplaatst worden.kast006
 4. Hang de apparaten niet in de volle zon en bescherm tegen vorst.
 5. Laat de oude apparaten milieubewust afvoeren.
Zit er statiegeld op de blusmiddelen?

Nee! Er zit geen statiegeld of inruilkorting op brandblussers. Dit komt omdat het een brandbeveiligingsbedrijf veel geld kost om alle oude apparatuur door een erkend recycling bedrijf te laten afvoeren. De brandbeveiliger krijgt een vrijwaringsbedrijf voor de afgevoerde apparaten en dat is verplicht vanuit zijn certificering. Zelf demonteren en recyclen is gevaarlijk, tijdrovend en niet rendabel.

 

Zijn rookmelders verplicht?

In nieuwbouw zijn rookmelders al enige tijd verplicht. Deze dienen bedraad en onderling gekoppeld te zijn. Medio 2022 zijn rookmelders ook verplicht in bestaande bouw. Wellicht zullen de eisen iets minder streng zijn t.a.v. de stroomvoorziening. Wij hopen er op dat er ook rookmelders op batterij en draadloos onderling gekoppeld mag worden. Dit zou een hoop montageproblemen(en geld) schelen en de bereidheid om rookmelders te laten plaatsen vergroten. Zie ook ons artikel over rookmelders.

Heeft een blusdeken wel nut?

Jazeker!

Een blusdeken is een multifunctioneel veiligheidsmiddel. Belangrijk is wel dat u er een van de juiste kwaliteit aanschaft. De branddeken dient voldoende groot te zijn; minimaal 120 x 180 cm en van glasvezel + brandvertragende coating. Goedkopere aanbiedingen die men her en der ziet voldoen niet. Helaas is daarom de aanduiding: "Niet geschikt voor vetbranden" verplicht geworden op blusdekens. U kunt echter wel degelijk een goede kwaliteit blusdeken gebruiken voor vlam in de pan. Bovendien kan zo'n deken gebruikt worden om iemands brandende kleding te doven of om u of kinderen heen te slaan wanneer u wilt vluchten en langs of door de vlammen moet. Blusdeken worden veel gebruikt in keukens, laboratoria, laswerkplaatsen etc. Fero levert de beste kwaliteit blusdekens.

Goedkoop = duurkoop