Branden zijn onderverdeeld in brandklassen. We kennen momenteel de brandklassen A, B, C, D en F. U kunt deze aanduidingen ook terugvinden op het etiket van een brandblusser met daarachter een getal. De letter geeft aan voor welke brandklassen de blusser geschikt is en het getal ervoor het blusvermogen; hoe hoger het getal hoe hoger het blusvermogen.

Hieronder zie de brandklassen en hun toepassingen in een overzichtje staan.

Brandklasse: Gebruiken bij:
Brandklasse A Vaste stoffen Hout, papier, textiel
Brandklasse B Vloeistof Benzine, diesel, alcohol
Brandklasse C Gas Propaan, butaan, aardgas
Brandklasse D Metaal Magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium,lithium. enz
Brandklasse F Frituur Frituurvet, olie, bakvet

Poederblussers hebben bijna altijd de brandklassen A,B en C en hebben een brede toepassing met een hoog blusvermogen maar met als nadeel de nevenschade door het corrosieve poeder.

Schuimblussers hebben bijna altijd de brandklassen A en B en zijn momenteel de meest toegepaste blusapparaten doordat ze veel minder nevenschade veroorzaken.

Vetblussers hebben de brandklassen A, B en F maar zijn duurder in aanschaf waardoor men ze liever alleen in de keuken toepast.

Co2 blussers(koolzuursneeuw) hebben geen brandklasse aanduiding meer omdat het blusvermogen gering is. Ze worden nog steeds toegepast als aanvullende blusser voor bijvoorbeeld serverruimten en voor het blussen van dure machines vanwege de zeer geringe nevenschade.

Metaalblussers hebben de brandklasse D en worden toegepast in de fabrieken waar de bovengenoemde brandbare metalen worden verwerkt.

Lithiumblussers zijn in opmars omdat het aantal accubranden evenredig is gestegen met de toename en het gebruik van accu's, batterijen in onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen(telefoons, tablets) en vervoer(elektrische auto, fiets etc.).

Hou bij het aanschaffen van een draagbaar blusmiddel rekening met de brandklassen en toepassing. De minimale maat voor een bluseenheid is 6 liter of 6 kilogram. Groter mag wel, kleiner niet.

Symbolen brandklassen